ANGELS OF REVOLUTION (“Angely revolyutsii,” 2014, Russia)

ANGELY REVOLYUTSII || 2014, Russia || Drama || Directed by – Aleksey Fedorchenko / Written by – Aleksey Fedorchenko, Oleg Loveskiy, Denis Osokin / Produced by – Aleksey Fedorchenko, Leonid Lebedev, Dimitriy Vorobyov / Music by – Andrey Karasyov / Cinematography by – Shandor Berkeshi / Production Design by – Aleksey Fedorchenko, Artyom Kabibulin /…